Podstawowe informacje

Władze Spółki KOFAMA Koźle S.A.

Zarząd

Lesław Pałosz – Prezes Zarządu
Damian Tomaszek – Wiceprezes Zarządu 

Rada Nadzorcza

Sebastian Durek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Topolski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kajetan Kuliś – Sekretarz Rady Nadzorczej
Gabriela Głaz – Członek Rady Nadzorczej
Izabela Piróg – Członek Rady Nadzorczej

Informacja o Autoryzowanym Doradcy

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2017 r. zawarł ze spółką Best Capital Sp. z o.o. Umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy.

Na podstawie Umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Informacja o Animatorze

Funkcję Animatora dla akcji KOFAMA Koźle S.A. pełni DM BOŚ.

Informacja o debiucie

Uroczystość debiutu KOFAMA Koźle S.A. na rynku NewConnect odbyła się 30 stycznia 2017 roku o godzinie 11:30.

Kontakt

inwestor@kofama.pl

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Maszyny i urządzenia naszej produkcji znajdują zastosowanie w procesach przeróbki mechanicznej. Produkujemy dla tej gałęzi przemysłu przesiewacze i podajniki wibracyjne, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, osadzarki miałowe, wzbogacalniki zawiesinowe i inne.

PRZEMYSŁ DRZEWNY PRZEMYSŁ DRZEWNY

W naszej ofercie znajdują się maszyny i urządzenia do produkcji płyt drewnopochodnych, tj.: rębaki bębnowe i tarczowe, rozdrabniacze odpadów, skrawarki zrębków, młyny wiórów, sortowniki zrębków, rozwłókniacze czy termorozwłókniacze i inne.

Przemysł energetyczny Przemysł energetyczny

Nasze przesiewacze wibracyjne i dyskowe, rębaki i rozdrabniacze oraz przenośniki taśmowe i kubełkowe mają zastosowanie również w produkcji i przygotowaniu do spalania biomasy.

OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkujemy części i osprzęt do aparatów do czyszczenia i filtrowania takich jak wirówki, prasy filtracyjne i urządzenia recyklingowe.