Historia

 • 1892 r. - Na terenie obecnego zakładu powstaje Śląska Fabryka Celulozy (Schlesische Sulfit-Cellulose-Fabrik Feldmühle).
 • 1920 r. - Fabryka została sprzedana koncernowi Waldhof-Manheim.
 • 1945 r. - Po zajęciu Koźla przez Armię Czerwoną wyposażenie fabryki zostaje zdemontowane i wywiezione do ZSRR.
 • 1960 r. - Minister Przemysłu Ciężkiego Zarządzeniem nr 36 utworzył „Fabrykę Urządzeń Papierniczych w budowie” w Koźlu-Porcie. Rozpoczęły się prace adaptacyjne i remontowe obiektów dawnej fabryki celulozy i papieru (Zellstofffabrik Waldhof).
 • 1962 r. - Fabryka Urządzeń Papierniczych (FUP  uruchamia produkcję maszyn i urządzeń linii technologicznych do wytwarzania i uszlachetniania płyt drewnopochodnych. Pierwsze wyprodukowane maszyny wysłano do ZSRR.
 • 1969 r. - Minister Przemysłu Ciężkiego dokonał formalnej zmiany nazwy przedsiębiorstwa, od tej chwili nosiło ono nazwę Kozielska Fabryka Maszyn KOFAMA przedsiębiorstwo państwowe.
 • 1970 r. - Asortyment produkcji poszerzono o maszyny do wytwarzania farb i lakierów, takie jak młyny, mieszadła i walcarki. Najlepszy okres działalności to lata siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych, kiedy to około 80% produkcji fabryki eksportowano do ZSRR, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Węgier i innych krajów. W tym czasie zatrudnienie wynosiło ponad 900 osób.
  W roku 1976 KOFAMA przejęła wydział odlewniczy w Raciborzu, co było związane z dużym udziałem odlewów w produkowanych maszynach.
  Pod koniec lat osiemdziesiątych w wyniku załamania gospodarki i ograniczenia inwestycji nastąpiło lawinowe wycofywanie się odbiorców ze złożonych zamówień. W związku ze zmianami ustrojowymi zerwane zostały kontakty z rynkiem wschodnim. Nastąpił bardzo trudny okres w dziejach zakładu. Celem umożliwienia działalności w zmienionych warunkach przeprowadzono restrukturyzację przedsiębiorstwa. Zlikwidowano wydział odlewni, szkołę przyzakładową oraz ograniczono zatrudnienie.
  Ze względu na brak zapotrzebowania na produkowane maszyny dla przemysłu płyt drewnopochodnych i chemii podjęto działania celem poszerzenia oferty produkcyjnej. Wynikiem tego było uruchomienie produkcji maszyn i urządzeń do klasyfikacji i wzbogacania kopalin, w szczególności węgla kamiennego i rudy miedzi.
 • 1995 r. - Mocą aktu komercjalizacji dokonanego przez Ministra Przekształceń Własnościowych KOFAMA została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należącą do Skarbu Państwa.
 • 1995–1997 r. - W tych latach przeprowadzono kolejny etap restrukturyzacji firmy. Ograniczono zatrudnienie w grupie pracowników umysłowych i pomocniczych, a także zredukowano majątek Spółki.
 • 1997 r. - KOFAMA została zalana przez katastrofalną powódź. Cały zakład znalazł się pod wodą do poziomu około trzech metrów. Po około miesiącu rozpoczął się powrót do normalnego funkcjonowania. Wyremontowany park maszynowy nie odzyskał jednak pełnej sprawności przez kilka kolejnych lat, a fabryka borykała się z ekonomicznymi trudnościami.
 • 2002 r. - KOFAMA uzyskała w firmie TÜV Hessen Certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001 w zakresie projektowania, wytwarzania i zbytu maszyn i urządzeń dla przemysłu węglowego, przetwórstwa drzewnego i ochrony środowiska.
 • 2005 r. - Dokapitalizowanie firmy kwotą 3,2 mln zł na podstawie wniosku o udzielenie pomocy publicznej przeznaczonej na odzyskanie konkurencyjności.
 • 30.12.2010 r. - Fabryka zostaje sprywatyzowana.
 • 02.01.2012 r. - Spółka przekształca się w spółkę akcyjną pod firmą KOFAMA Koźle S.A.
PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Maszyny i urządzenia naszej produkcji znajdują zastosowanie w procesach przeróbki mechanicznej. Produkujemy dla tej gałęzi przemysłu przesiewacze i podajniki wibracyjne, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, osadzarki miałowe, wzbogacalniki zawiesinowe i inne.

PRZEMYSŁ DRZEWNY PRZEMYSŁ DRZEWNY

W naszej ofercie znajdują się maszyny i urządzenia do produkcji płyt drewnopochodnych, tj.: rębaki bębnowe i tarczowe, rozdrabniacze odpadów, skrawarki zrębków, młyny wiórów, sortowniki zrębków, rozwłókniacze czy termorozwłókniacze i inne.

Przemysł energetyczny Przemysł energetyczny

Nasze przesiewacze wibracyjne i dyskowe, rębaki i rozdrabniacze oraz przenośniki taśmowe i kubełkowe mają zastosowanie również w produkcji i przygotowaniu do spalania biomasy.

OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkujemy części i osprzęt do aparatów do czyszczenia i filtrowania takich jak wirówki, prasy filtracyjne i urządzenia recyklingowe.