Połączenie spółek KOFAMA Koźle, Energomontaż Zachód Wrocław i OPOLREM

2021-09-01 11:45:00

Niniejszym informujemy, iż dnia 31 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie dokonał wpisu połączenia spółek KOFAMA Koźle S.A. z Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. (NIP 8992699414) oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. (NIP 7561004111 ), na skutek którego KOFAMA Koźle S.A. przejęła Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. 
 
Wobec powyższego, od tego dnia KOFAMA Koźle S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu OPOLREM sp. z o.o. 
 
W związku z połączeniem, kapitał zakładowy KOFAMA Koźle S.A. został podwyższony o kwotę 52 262 280 PLN i wynosi 60 953 068,00 PLN.

Dane teleadresowe:

KOFAMA Koźle S.A.

ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn Koźle
tel.: +48 77 540 23 99
email: kofama@kofama.pl

KOFAMA Koźle S.A. - Oddział Chorula

Chorula ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże
tel. +48 77 446 80 71

KOFAMA Koźle S.A. - Oddział Żmigród 

ul. T. Kościuszki 16
55-140 Żmigród
tel. +48 71 889 09 01

Dane rejestrowe:

KOFAMA Koźle S.A.

ul. Chłodna 51
00-876 Warszawa

NIP 7490005177
REGON 531029024
KRS 0000406958
Kapitał zakładowy 60 953 068,00 PLN w całości wpłacony


wszystkie artykuły
PRZEMYSŁ GÓRNICZY I KOKSOWNICZY PRZEMYSŁ GÓRNICZY I KOKSOWNICZY

Maszyny i urządzenia naszej produkcji znajdują zastosowanie w procesach przeróbki mechanicznej. Produkujemy dla tej gałęzi przemysłu przesiewacze i podajniki wibracyjne, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, osadzarki miałowe, wzbogacalniki zawiesinowe i inne.

PRZEMYSŁ DRZEWNY PRZEMYSŁ DRZEWNY

W naszej ofercie znajdują się maszyny i urządzenia do produkcji płyt drewnopochodnych, tj.: rębaki bębnowe i tarczowe, rozdrabniacze odpadów, skrawarki zrębków, młyny wiórów, sortowniki zrębków, rozwłókniacze czy termorozwłókniacze i inne.

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Nasze przesiewacze wibracyjne i dyskowe, rębaki i rozdrabniacze oraz przenośniki taśmowe i kubełkowe mają zastosowanie również w produkcji i przygotowaniu do spalania biomasy.

OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkujemy części i osprzęt do aparatów do czyszczenia i filtrowania takich jak wirówki, prasy filtracyjne i urządzenia recyklingowe.