Połączenie spółek KOFAMA Koźle, Energomontaż Zachód Wrocław i OPOLREM

2021-09-01 11:45:00

Niniejszym informujemy, iż dnia 31 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie dokonał wpisu połączenia spółek KOFAMA Koźle S.A. z Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. (NIP 8992699414) oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. (NIP 7561004111 ), na skutek którego KOFAMA Koźle S.A. przejęła Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. 
 
Wobec powyższego, od tego dnia KOFAMA Koźle S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu OPOLREM sp. z o.o. 
 
W związku z połączeniem, kapitał zakładowy KOFAMA Koźle S.A. został podwyższony o kwotę 52 262 280 PLN i wynosi 60 953 068,00 PLN.
 

KOFAMA Koźle S.A. jest  producentem maszyn i urządzeń stosowanych m.in. w przemyśle węglowym, drzewnym, energetycznym, chemicznym i koksowniczym. 

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, montażu, modernizacji oraz naprawie urządzeń i instalacji dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych. 

OPOLREM Sp. z o.o. świadczy usługi związane głównie z remontem i regeneracją maszyn. 

Połączenie stanowi jeden z zasadniczych elementów reorganizacji GRUPY ZARMEN. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, uproszczenie obecnej struktury organizacyjnej, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii GRUPY ZARMEN.

Korzyści płynące z połączenia spółek to:

  • obniżenie kosztów działalności, 
  • efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, 
  • lepsza alokacja środków pieniężnych, 
  • efektywne wykorzystanie czasu pracowników, 
  • podniesienie poziomu prowadzonej działalności, 
  • lepsza kontrola nad poziomem kosztów związanych z działalnością, 
  • zwiększenie efektywności kosztowej prowadzonej działalności i wzmocnienie pozycji spółki przejmującej na rynku,
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej spółki.
     

Dane teleadresowe:

KOFAMA Koźle S.A.

ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn Koźle
tel.: +48 77 540 23 99
email: kofama@kofama.pl

KOFAMA Koźle S.A. - Oddział Chorula

Chorula ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże
tel. +48 77 446 80 71

KOFAMA Koźle S.A. - Oddział Żmigród 

ul. T. Kościuszki 16
55-140 Żmigród
tel. +48 71 889 09 01

Dane rejestrowe:

KOFAMA Koźle S.A.

ul. Chłodna 51
00-876 Warszawa

NIP 7490005177
REGON 531029024
KRS 0000406958
Kapitał zakładowy 60 953 068,00 PLN w całości wpłacony


wszystkie artykuły
MASZYNY I URZĄDZENIA MASZYNY I URZĄDZENIA

KOFAMA Koźle S.A., jako przedsiębiorstwo branży metalowej posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji jednostkowej i małoseryjnej specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz kompletnych instalacji dla wielu sektorów przemysłu.

KONSTRUKCJE STALOWE KONSTRUKCJE STALOWE

KOFAMA Koźle S.A. jest wykonawcą konstrukcji stalowych dla wielu gałęzi przemysłu. Usługi firmy są wysoko cenione przez wykonawców instalacji przemysłowych, prac modernizacyjnych oraz budowlanych.

REMONTY I REGENERACJE MASZYN REMONTY I REGENERACJE MASZYN

KOFAMA Koźle S.A. specjalizuje się w bieżących, średnich oraz kapitalnych remontach maszyn i urządzeń technologicznych dla przemysłu cementowego, wapiennego, gipsowego, energetycznego i okazjonalnie papierniczego.

USŁUGI DŹWIGOWE USŁUGI DŹWIGOWE

Spółka oferuje wynajem dźwigu z udźwigiem 40T wraz z obsługa operatorską do wszelkich prac dźwigowych. KOFAMA Koźle S.A. zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług zatrudniając najlepszych operatorów.