Przemysł górniczy i koksowniczy

KOFAMA Koźle S.A. jest wiarygodnym producentem oraz dostawcą maszyn, urządzeń, usługi i rozwiązań technicznych dla przemysłu górniczego i koksowniczego. Maszyny i urządzenia naszej produkcji znajdują zastosowanie w procesach przeróbki mechanicznej. Produkujemy m.in.:

  • elementy baterii koksowniczych,
  • zrobotyzowane stanowiska przemysłowe,
  • elementy wielkogabarytowych koparek i dźwigów,
  • rynny przenośników zgrzebłowych,
  • naczynia skipowe,
  • przesiewacze i podajniki wibracyjne do klasyfikacji  koksu,
  • przenośniki kubełkowe,
  • osadzarki miałowe  i  ziarnowe,
  • wzbogacalniki zawiesinowe.

Do wszystkich dostarczonych maszyn i urządzeń zakład zabezpiecza części zamienne oraz świadczy usługi w zakresie nadzoru nad montażem i rozruchem. Spółka zapewnia również serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.

PRZEMYSŁ GÓRNICZY I KOKSOWNICZY PRZEMYSŁ GÓRNICZY I KOKSOWNICZY

Maszyny i urządzenia naszej produkcji znajdują zastosowanie w procesach przeróbki mechanicznej. Produkujemy dla tej gałęzi przemysłu przesiewacze i podajniki wibracyjne, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, osadzarki miałowe, wzbogacalniki zawiesinowe i inne.

PRZEMYSŁ DRZEWNY PRZEMYSŁ DRZEWNY

W naszej ofercie znajdują się maszyny i urządzenia do produkcji płyt drewnopochodnych, tj.: rębaki bębnowe i tarczowe, rozdrabniacze odpadów, skrawarki zrębków, młyny wiórów, sortowniki zrębków, rozwłókniacze czy termorozwłókniacze i inne.

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Nasze przesiewacze wibracyjne i dyskowe, rębaki i rozdrabniacze oraz przenośniki taśmowe i kubełkowe mają zastosowanie również w produkcji i przygotowaniu do spalania biomasy.

OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkujemy części i osprzęt do aparatów do czyszczenia i filtrowania takich jak wirówki, prasy filtracyjne i urządzenia recyklingowe.