Ochrona środowiska

KOFAMA Koźle S.A. od wielu lat produkuje specjalistyczne części i osprzęt przeznaczony do zadań związanych z ochroną środowiska:

  • systemy oczyszczania spalin,
  • komory do utylizacji odpadów poprodukcyjnych,
  • elementy instalacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
  • elementy pras filtracyjnych i wirówek.

Do wszystkich dostarczonych maszyn i urządzeń zakład zabezpiecza części zamienne oraz świadczy usługi w zakresie nadzoru nad montażem i rozruchem. Spółka zapewnia również serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.


     
PRZEMYSŁ GÓRNICZY I KOKSOWNICZY PRZEMYSŁ GÓRNICZY I KOKSOWNICZY

Maszyny i urządzenia naszej produkcji znajdują zastosowanie w procesach przeróbki mechanicznej. Produkujemy dla tej gałęzi przemysłu przesiewacze i podajniki wibracyjne, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, osadzarki miałowe, wzbogacalniki zawiesinowe i inne.

PRZEMYSŁ DRZEWNY PRZEMYSŁ DRZEWNY

W naszej ofercie znajdują się maszyny i urządzenia do produkcji płyt drewnopochodnych, tj.: rębaki bębnowe i tarczowe, rozdrabniacze odpadów, skrawarki zrębków, młyny wiórów, sortowniki zrębków, rozwłókniacze czy termorozwłókniacze i inne.

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Nasze przesiewacze wibracyjne i dyskowe, rębaki i rozdrabniacze oraz przenośniki taśmowe i kubełkowe mają zastosowanie również w produkcji i przygotowaniu do spalania biomasy.

OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkujemy części i osprzęt do aparatów do czyszczenia i filtrowania takich jak wirówki, prasy filtracyjne i urządzenia recyklingowe.