• Silekol Sp. z o.o.

  Urządzenia ciśnieniowe dla

  firmy Silekol Sp. z o.o.

  wykonane zgodnie z dyrektywą urządzeń

  ciśnieniowych 97/23/WE oraz

  normą EN 13445

  Silekol Sp. z o.o. - Rekaktory próżniowe8-v2 Silekol Sp. z o.o. - Rekaktory próżniowe7 Silekol Sp. z o.o. - Rekaktory próżniowe6 Silekol Sp. z o.o. - Rekaktory próżniowe5 Silekol Sp. z o.o. - Rekaktory próżniowe4Reaktor Formaldehydu R-4000 Skraplacz HTF E-4000 Przegrzewacz Pary E-7000_3 Przegrzewacz Pary E-7000_2 Przegrzewacz Pary E-7000

 • Inspectors Sp.J.

  Konstrukcje stalowe wg projektów powierzonych.

  Insopectros- konstrukcje wg przekazanej dok4Insopectros- konstrukcje wg przekazanej dok1

  Insopectros- konstrukcje wg przekazanej dok3Insopectros- konstrukcje wg przekazanej dok2

 • Bumech S.A.

  Zbiorniki hydrauliczne oraz inne elementy maszyn górniczych.