Ciężkie maszyny na małym parkiecie – Debiut KOFAMA

Po 130 latach działalności – w czasie których KOFAMA dotknięta została konsekwencjami drugiej wojny światowej, przeprowadziła odbudowę zakładu, zmodernizowała model działalności, zdobyła zaufanie znaczących polskich i zagranicznych kontrahentów – spółka nadal nie ustaje w dynamicznym rozwoju. KOFAMA Koźle S.A. przeprowadziła emisję akcji i debiutuje na rynku NewConnect. Aut...

KOFAMA MA PATENT NA SKIP

Miło nam ogłosić, że po prawie 3 latach od momentu zgłoszenia decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 17 czerwca 2016r. udzielono ochrony na rzecz KOFAMA Koźle S.A. patentu na wynalazek: naczynie wydobywcze w szczególności skipowe. Zastosowanie w urządzeniu cięgien tytanowych, powoduje, że jest ono kilkukrotnie trwalsze, mniej awaryjne, a co za tym idzie zdecydowanie tańsze.

KOFAMA MA NOWYCH KLIENTÓW

Spółka w 2016 roku podpisała umowy, dzięki czemu pozyskała 2 stałych partnerów. Jednym z nich jest RWE Group Business Services GmbH Group Procurement - jeden z największych producentów energii w Polsce. Dzięki temu kontraktowi KOFAMA pozyska 1 mln euro, które wykorzysta na produkcję wałów oraz osi. Kolejny nowy klient to Wolffkran Werk Brandebrug GmbH – niemiecki producent m...

REAKTYWACJA PORTU W KOŹLU ORAZ KSSE STWARZA NOWE MOŻLIWOŚCI

Trwają prace związane z reaktywacji portu rzecznego Koźle. Zajmie się nią spółka Kędzierzyńsko-Kozielskie Terminale. Właścicielem spółki KKT jest szwajcarski fundusz inwestycyjny Clearsight. Inwestor planuje wydać na ten cel nawet 400 mln zł i uruchomić pierwsze przeładunki już w roku 2017. Tereny portu są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie KOFAMA. Samo uruchomienie port...

DALSZE PRACE NAD SONAREM

Obecnie przy udziale wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry technicznej oraz własnego ośrodka badawczego, Spółka zajmuje się wprowadzeniem do własnego procesu produkcji urządzeń typu SONAR – podręcznego urządzenia do bezinwazyjnego monitoringu jakości zamocowania kotew stalowych, oparte na metodzie ciągłej identyfikacji sygnału odpowiedzi fali ultradźwiękowej.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO SEPARACJA

Spółka zakończyła z sukcesem projekt współfinansowany przez UE o wartości prawie 18,0 mln zł. Pozwoliło to Spółce zmniejszyć zobowiązania leasingowe w ramach projektu Separacja (współfinansowanego przez Unię Europejską) o prawie 5 mln zł. KOFAMA spłaciła odroczony podatek VAT o 0,8 mln zł a odsetki zostały zmniejszone w związku z niższą kwotą leasingu.

Nowy SKIP

Po raz kolejny KOFAMA ma powód do dumy. Nie tylko udało nam się zrealizować projekt i wyprodukować innowacyjny produkt, ale również zyskać zainteresowanie oraz przychylność środowiska górniczego i mediów. W październikowym numerze Biuletynu Górniczego ukazał się obszerny artykuł pt.: „Niezawodny, bezpieczny, wydajny”, w którym Prezes Zarządu – Adam Konopka zaprezentowa...

Wyróżnienie dla Kofamy Koźle S. A.

W dniu 20 listopada 2014 roku odbył się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie XII Kongres Eksporterów Polskich. W trakcie Kongresu przedstawiono stanowisko w sprawie urzeczywistnienia perspektywy finansowej na lata 2014-2020 na rzecz proinnowacyjnego rozwoju eksportu. Perspektywę tę przedstawił Pan Janusz Piechociński Wicepremier, Minister Gospodarki. W trakcie Kongresu Kofama Koźle S....

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. Wielofunkcyjny pojazd użytkowy o ekologicznym, szeregowym napędzie hybrydowym HYBRID dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z realizacją projektu Wielofunkcyjny pojazd użytkowy o ekologicznym, szeregowym napędzie hybrydowym HYBRID ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Gospodarka, działanie 1.4, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prosimy o przedstawienie oferty handlowej Państwa firmy zgodnie z poniższą specyfikacją