znacznikWładze Spółki KOFAMA Koźle S.A (Zobacz szczegóły).

znacznikInformacja o Autoryzowanym Doradcy:

   Zarząd KOFAMA Koźle S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2017 r. zawarł ze spółką Best Capital Sp. z o.o. Umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy.

   Na podstawie Umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  znacznikInformacja o Animatorze:

   Funkcję Animatora dla akcji KOFAMA Koźle S.A. pełni DM BOŚ

  znacznikInformacja o debiucie:

   Uroczystość debiutu KOFAMA Koźle S.A. na rynku NewConnect odbyła się 30 stycznia 2017 roku o godzinie 11:30